Gaz płynny LPG

Autogaz to gaz płynny LPG stanowiący mieszaninę gazów propan-butan, stosowany jako paliwo ekologiczne do napędu silników spalinowych. Ze względu na dobrą relację ceny gazu do ceny benzyny oraz relatywnie niskie koszty montażu instalacji gazowych, autogaz zyskał ogromną popularność.

Dystrybuowany przez EKO-TRANS autogaz jest produktem spełniającym normy krajowe i europejskie.